Nulový Výpadok - ZERO DOWNTIME 2015

Nulový výpadok

Zero Downtime

O workshope Zero Downtime 2016

 ,,IT infraštruktúra prináša so sebou každodenné úskalia, preto musí byť každý IT manažér zdatným odborníkom, ktorý pozná všetky nástrahy IT prevádzky. Je dobré mať partnera, ktorý mu pomôže zvládať tieto úskalia s ľahkosťou a na ktorého sa môže kedykoľvek spoľahnúť, ak sa vyskytne problém."

Vo štvrtok 5. mája 2016 sa uskutočnil v Hoteli Bratislava workshop Zero Downtime 2016 (Nulový výpadok), na ktorom sa zišlo vyše 70 ľudí z IT prostredia. Workshop je projektom spoločnosti eGroup Solutions, a. s. , ktorá sa snaží pokračovať v tejto tradícii usporadúvania odborných prednášok, na ktorých si môžu IT manažéri vymieňať skúsenosti z ich reálnych IT prevádzok. Tento ročník bol obzvlášť výnimočný, pretože účastníci workshopu si mohli vypočuť zahraničného hosťa - Alexeia Vladisheva, zakladateľa spoločnosti Zabbix a tvorcu populárneho open-source riešenia na monitorovanie IT infraštruktúry. Okrem neho vystúpili viacerí IT špecialisti zo Slovenska, ktorí rozprávali o témach, ako sa dá dosiahnuť moderná a vzorová IT prevádzka a zabezpečiť vysoká dostupnosť, tzv. ,,NULOVÝ VÝPADOK“.

header_logo_eglogo_ibm

Prezentácie

 

 

Prieskum

Zabbix – univerzálne riešenie na monitorovanie IT prevádzky, ktoré podporuje Váš biznis

Zero Downtime Center

IBM stále ponúka servery? Prečo by to malo ešte niekoho zaujímať?

IBM Storwize – overené riešenie pre efektívne ukladanie dát

Monitoring a správa privilegovaných identít

Nasadenie Zabbixu v praxi

Novinky

Zero Downtime Cloud

Snom každého IT manažéra je neriešiť plánovanie nových investícií do hardvéru, aktualizácií firmvéru na komponentoch využívanej infraštruktúry, nepotrebovať opravárov klimatizácie v letných mesiacoch, len zvyšovať výkon infraštruktúry na počkanie a mať spoľahlivú, vysoko dostupnú infraštruktúru či poskytovanú službu. To je náš Zero Downtime Cloud, ktorý prináša zákazníkovi úplne nové IT prostredie za nižšie náklady, ako sú náklady na udržiavanie jeho starej infraštruktúry. ZD.Cloud je nástroj, vďaka ktorému môžu firmy, manažéri a zákazníci prestať riešiť záležitosti, ktoré nemajú priamy súvis s podstatou ich hlavnej činnosti. So službou ZD.Cloud nie je potrebné riešiť aktuálne prevádzkové problémy, neustále obstarávanie nového hardvéru, ktorý je okamžite potrebný, ak zdroje vlastnej IT infraštruktúry dosiahli kritické hranice a hrozia výpadky či nedostupnosť IT služieb. Hlavným prínosom pre akúkoľvek organizáciu je, že nepotrebuje zriaďovať špeciálne pripravené priestory, komunikačnú infraštruktúru, riešiť diskové úložiská a záložné zdroje elektrického napájania. Vďaka nášmu ZD.Cloud môžete mať k dispozícii fungujúcu IT prevádzku, prakticky vo veľmi krátkom čase - od vytvorenia požiadaviek na zdroje až po ich realizáciu. V našom ZD.Cloude je tiež skryté získané potrebné know-how, ktoré je dôležité pre kvalitnú prevádzku IT systémov a ktoré je zakalkulované už v základnom poplatku za poskytovanie vybranej služby. ZD.Cloud zároveň priamo podporuje súčasné moderné riešenia pri využívaní ľudských zdrojov, ako napríklad mobilitu zamestnancov, využívanie režimov „home office“, zvýšenú produktivitu všetkých zamestnancov, nielen IT špecialistov a možnosť mimoriadne efektívnej spolupráce. Celé pracovné prostredie môže byť uložené v ZD.Cloud a mobilné nástroje ako notebooky, telefóny, tablety sú rovnocenné pre všetkých zamestnancov, čo sa týka prístupu k IT službám.

Výhody služby ZD.Cloud:

 • spoľahlivá a vysoko dostupná infraštruktúra s garantovaným výkonom, prispôsobená presne podľa potrieb zákazníka,
 • možnosť okamžitého zvýšenia alebo zníženia výkonu infraštruktúry na požiadanie,
 • sústavné monitorovanie cloudovej infraštruktúry,
 • pravidelná záloha cloudovej infraštruktúry,
 • flexibilita a úspora nákladov pri prevádzke systémov zákazníka,
 • eliminácia investičných nákladov do kúpy nového hardvéru a soſtvéru,
 • pravidelná obnova hardvéru a aktualizácia poskytovaného soſtvéru,
 • prevádzkové náklady pod kontrolou a platba iba za to, čo sa využíva.

Typy nami poskytovaných ZD.Cloud služieb:

Infraštruktúra
Služba poskytuje zákazníkom vysoko dostupnú IT infraštruktúru, potrebné základné výpočtové zdroje, širokopásmový sieťový prístup, dátové úložiská a sieťovú infraštruktúru, kde si zákazník môže nainštalovať a spustiť ľubovoľný softvér, ktorý môže obsahovať operačné systémy a aplikácie. Zákazník neriadi základnú infraštruktúru ZD.Cloud, ale má kontrolu nad operačnými systémami, úložiskami dát a ním prevádzkovanými aplikáciami. Zákazník získava v poplatku za službu prostredie podľa jeho vlastných požiadaviek so zabezpečením plnej podpory s garantovanou dostupnosťou služieb, konektivitu.

Platforma

Služba umožuje zákazníkovi inštaláciu a prevádzkovanie vlastných aplikácií. Zákazník má kontrolu iba nad svojou aplikáciou.

Software

Pri tejto službe môže zákazník využívať každý z našich modulov ako službu cloudu. Ide o ZD.Backup, ZD.Monitoring, ZD.Helpdesk. V tomto prípade zákazník neriadi základnú infraštruktúru ZD.Cloud vrátane sietí, serverov, operačných systémov, úložiska dát alebo dokonca individuálnych funkcií uvedených modulov. Výnimka je iba pri špecifických používateľských nastaveniach konfigurácie modulov.

Licencovanie - poplatky:

 • ZD.Helpdesk - podľa počtu užívateľov
 • ZD.Monitoring - podľa počtu sledovaných lokalít a počtu objektov v danej lokalite
 • ZD.Backup - podľa množstva zálohovaných dát alebo počtu serverov.

Zákazník získava v poplatku za službu:

 • prístup k modulom s vysokou dostupnosťou podľa vlastného výberu,
 • pravidelné zálohovanie svojich kritických dát do vzdialenej lokality,
 • vzdialené monitorovanie svojej infraštruktúry a dostupnosti poskytovaných služieb, ako aj monitorovanie funkčnosti a dostupnosti vlastných služieb z externého prostredia,
 • externý nástroj na riadenie incidentov a požiadaviek.

Fázy realizácie:

 • analýza a špecifikácia požiadaviek zákazníka
 • návrh riešenia podľa schválených požiadaviek,
 • konfigurácia a nastavenie tzv. „na kľúč“,
 • otestovanie a zaškolenie na používanie vybraných modulov,
 • nasadenie do rutinnej prevádzky.

V máji po prvýkrát zavíta na Slovensko „lotyšský Steve Jobs“

Spoločnosť eGroup Solutions, a. s. privíta 5. mája v Bratislave na svojom workshope s názvom Zero Downtime, výnimočného hosťa. Bude ním Alexei Vladishev, zakladateľ a CEO spoločnosti Zabbix, ktorého môžeme pokojne považovať za ,,lotyšského Steva Jobsa“.

Zabbix - unikátny názov skrývajúci veľmi populárne open-source riešenie pre podporu riadenia a na monitorovanie IT infraštruktúry. Pre stovky spoločností po celom svete sa stal „kardiografom srdca ich biznisu“, pretože informuje o živote ich IT infraštruktúry. Viac ako 50 z nich je uvedených v prestížnom zozname Fortune 500, ktorý kumuluje 500 najväčších amerických súkromných a verejných korporácií podľa ich hrubého obratu.

Čo je Zabbix?

Ide o rozvinutú enterprise-platformu, určenú pre monitorovanie pomocou veľkého množstva metrík získaných z obrovského počtu serverov, virtuálnych serverov, sieťových zariadení a aplikácií. Umožňuje zhromažďovanie dát, ich analýzu, vytváranie vizualizácií štatistík, výkonnostných metrík a okamžite upozorňuje používateľa o súčasných aj potenciálnych problémoch. Je voľne stiahnuteľný, keďže systém je vytvorený a distribuovaný pod open-source licenciou GPL - General Public License, preto je aktívne využívaný vo všetkých odvetviach a v takmer každej krajine na svete.

Ak sa chcete o tomto riešení a jeho prínosoch pre Vaše podnikanie dozvedieť viac a naživo si vypočuť prednášku samotného zakladateľa, príďte na workshop Zero Downtime. Okrem neho, sa môžete tešiť i na ďalšie príspevky špecialistov na IT infraštruktúru, ktorí budú rozprávať o témach, ako dosiahnuť modernú a vzorovú IT prevádzku.

O projekte Zero Downtime, alebo o Nulovom výpadku.

Akcia Zero Downtime minulý rok po prvýkrát spojila IT manažérov v snahe komunikovať - informovať, prezentovať, vysvetľovať a vymeniť si navzájom skúsenosti. Išlo o nultý ročník série workshopov, ktoré organizovala spoločnosť eGroup Solutions, a. s. v spolupráci so spoločnosťou IBM Slovensko, spol. s r. o., v šiestich mestách na západnom a strednom Slovensku. Workshopy boli zamerané na odborné témy týkajúce sa problémov reálnej prevádzky informačných systémov vo firmách, ale aj riešení, ktoré zabezpečia vysokú dostupnosť a rýchlu obnovu po havárií tzv. ,,Nulový výpadok“. To, že išlo o skutočne vydarený projekt, môže potvrdiť aj spoločnosť IBM, ktorá ocenila Zero Downtime na celosvetovej úrovni.

Prečo vznikla myšlienka organizovať workshopy?

Tím spoločnosti eGroup Solutions, a. s. sa venuje téme IT infraštruktúry už viac ako 15 rokov. IT technológie a súzvuk ich fungovania, sú základným stavebným kameňom pri  návrhu, realizácii a prevádzke bezpečnej a modernej IT infraštruktúry, ktorú sme budovali v mnohých významných podnikoch na Slovensku. Preto sme sa rozhodli svoje skúsenosti šíriť ďalej, a to prostredníctvom unikátnej série workshopov, ktoré sú určené najmä pre IT manažérov. IT infraštruktúra totiž prináša každodenné problémy a práve manažér by mal byť zdatným odborníkom, ktorý pozná všetky nástrahy IT prevádzky. Úlohou workshopov je rozprávať o nových zaujímavých témach, počúvať o problémoch s ktorými sa pasujú ľudia v IT oddelení, hľadať spoločné riešenia a vymieňať si navzájom skúsenosti. Chceme byť pre Vás partnerom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť, ak sa vyskytnú problémy, ktoré práca IT manažéra so sebou prináša.

Rozhovor s tvorcom populárneho open-source nástroja na monitorovanie IT infraštruktúry

Dobrý deň, Alexei, môžete sa prosím predstaviť slovenskej verejnosti?

Som Alexei Vladishev, autor Zabbixu - enterprise open-source produktu na monitorovanie IT infraštruktúry a zároveň zakladateľ spoločnosti Zabbix SIA, vyvíjajúcej produkt Zabbix. Som vyštudovaný inžinier, absolvent Lotyšskej univerzity so zameraním na administráciu systémov, vývoj a architektúru SW.

S viac ako 15 ročnými skúsenosťami vývoja open-source a pôsobením v tomto biznise, som nadobudol dobrú úroveň znalostí a skúseností v mnohých oblastiach zahŕňajúcich monitoring veľkých IT prevádzok.

Posledných 11 rokov máte firmu Zabbix SIA.

Áno, dnes je to veľká spoločnosť s pobočkami v Európe, USA, Japonsku, s viac ako 100 partnermi po celom svete. Jej hlavným zameraním je vývoj softvéru Zabbix a s ním spojené poskytovanie komerčných služieb, ročných supportných zmlúv, školení, sponzorského vývoja open-source produktu, poradenstvo, integračné a implementačné práce.

Ako by ste nám pár slovami opísali Zabbix?

Zabbix je univerzálna, voľne dostupná monitorovacia platforma, zameraná na monitoring IT prostredia v reálnom čase a sofistikovanú detekciu problémov a anomálií, prognózovanie s funkciou predpovedania udalostí. Je to „enterprise“ podnikové riešenie, ktoré vie sledovať infraštruktúry so stovkami tisíc sieťových zariadení. Jeho hlavnou úlohou je monitoring serverov, aplikácií, virtuálnych prostredí, cloudových zdrojov a sieťových zariadení.

Avšak, Zabbix sa úspešne využíva aj v iných oblastiach, vrátane tzv. „internetu vecí“ a monitorovania podmienok prostredia, ako sú teplota, vlhkosť, napätie a ďalšie ukazovatele, ktoré nie sú priamo spojené s IT prostredím.

Čo Vás motivovalo k tomu, aby ste začali s tvorbou Zabbixu?

Asi pred 15 rokmi som sa zaoberal systémovou administráciou a riadením rôznych Unix-ových systémov (najmä AIX a HP-UX), databázovými prostrediami akými sú Oracle, Informix SE/online, DB2 a spracovávaním dávok na dennej báze. V tom čase som čelil problému chýbajúceho riešenia automatizácie rôznych monitorovacích úloh za prijateľnú cenu.

A práve vtedy mi napadla myšlienka, že by bolo úžasné mať nástroj prispôsobený mojim štandardom. Tak som začal pracovať na produkte, ktorý by slúžil na monitorovanie serverov a aplikácií, neskôr predstaveného verejnosti pod názvom „Zabbix“.

Kedy ste si uvedomili, že ste vytvorili niečo veľké a tak rozšírené?

Vždy som tvrdo pracoval a snažil sa vylepšovať to čo som robil, pričom mi nešlo o dosiahnutie slávy, ale o kvalitu a úžitok. Že idem správnym smerom, som zistil až vtedy, keď som začal dostávať e-maily od užívateľov, ktorý mi ďakovali za Zabbix. Nemyslím si, že by som bol schopný zo začiatku pokračovať vo vývoji Zabbixu bez pozitívnej spätnej väzby zo strany komunity.

Ďalším dôležitým momentom bolo, keď som jasne pochopil, že práca na Zabbixe by mohla byť pre mňa skvelá príležitosť nielen k profesionálnemu rastu inžiniera, ale aj ako vedúceho firmy s úžasným tímom ľudí.

Pre koho je Zabbix určený a aké výhody prináša biznisu?

Máme široké spektrum užívateľov. Zabbix je vyrobený takým spôsobom, že je vhodný pre každého, od jednotlivcov, až po nadnárodné spoločnosti s IT infraštruktúrou distribuovanou naprieč kontinentmi.

Nízke prevádzkové náklady na vlastníctvo, žiadne licenčné poplatky, profesionálna podpora a služby  robia Zabbix ideálnou voľbou pre podniky. Naši zákazníci sa tešia dvom obrovským výhodám – slobodnému softvéru a spoľahlivej podpore od dodávateľa.

A nejde len o cenu. Naše poznatky ukazujú, že jedným z hlavných dôvodov výberu Zabbixu je, že poskytuje najvyššiu úroveň flexibility a rozšíriteľnosti, a tak prevyšuje očakávania tých, ktorí naň prejdú z nákladných proprietárnych monitorovacích riešení známych značiek.

Stále viac firiem šetrí milióny tým, že sa zbaví licenčných poplatkov a prejde z iných riešení na Zabbix – a získa dokonca ešte viac funkcií a flexibility. Naši užívatelia tak dosiahnu mnohé výhody za veľmi malú investíciu času a peňazí.

Ako obstojí Zabbix v porovnaní s komerčnými monitorovacími riešeniami? V čom má navrch a v čom naopak vidíte možnosti zlepšenia?

Silných stránok, ktorými Zabbix vyniká na trhu, je veľmi veľa. Po prvé, Zabbix je open-source. Je voľne stiahnuteľný, bez viazanosti na dodávateľa a s voľne prístupným zdrojovým kódom. Čo je ešte dôležitejšie, Zabbix stojí firmu minimum z hľadiska nákladov.

Po druhé, Zabbix možno ľahko prispôsobiť rôznym prostrediam a prípadom použitia. Dostupnosť a sledovanie výkonu, serverov, aplikácií a zariadení „internetu vecí“ - to všetko je poskytované v jedinom produkte.

Po tretie, Zabbix je vybavený grafmi v reálnom čase, upozornením na problémy, predikciou, bezpečným prenosom dát a mnohými ďalšími užitočnými funkciami, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie efektívneho výkonu IT infraštruktúry.

Nakoniec, s každou novou verziou prinášame ďalšie možnosti rozšírenia funkcií, ktoré sú potrebné pre náročných užívateľov. Nechcem odhaliť naše plány v súvislosti s budúcimi verziami Zabbixu, ale chcem zdôrazniť, že všetko čo robíme, má za cieľ priniesť väčšiu hodnotu pre užívateľov Zabbixu. Vieme, čo naši užívatelia potrebujú, alebo môžu od nás v budúcnosti očakávať a my im v tom radi vyjdeme v ústrety.

Open-source ako filozofia vývoja a distribúcie softvéru prekonal od svojho vzniku dlhú cestu. Zmenili sa podľa Vás princípy filozofie, ktoré stáli pri vzniku open-source hnutia?

Hlavnými princípmi voľne dostupného softvéru boli vždy sloboda zdieľania, možnosť zdokonaľovania, opätovného použitia a nastavenia kódu podľa vlastných potrieb. Na Zabbixe sa odvtedy nič nezmenilo. Páči sa mi, že Zabbix môže používať ktokoľvek bez ohľadu na jeho finančnú situáciu.

Našli sme rovnováhu medzi vytváraním produktov zadarmo a udržateľným podnikaním, ktoré nám umožňuje rásť.

Ako vidíte vývoj Zabbixu v dlhšom časovom horizonte? Aké sú Vaše ambície?

Som rád, keď vidím, že Zabbix je stále viac a viac využívaný po celom svete. Myslím, že vďaka jeho silným základom, najvyššej úrovni kvality, veľmi úspešnému dizajnu a technickým možnostiam je na vrchole filozofie slobodného softvéru.

Hlavným cieľom je pre nás budovať produkt. Chceme pokračovať v dobrej práci, zachovať otvorené zdrojové princípy, udržať vysokú úroveň kvality a profesionálnych služieb a neustále rozširovať funkcie tohto softvéru.

Vo februári ste uviedli novú verziu Zabbix 3.0. Na čo sa môžeme ešte tento rok tešiť?

Teraz, keď sme vydali Zabbix 3.0, je čas sa stretávať a hovoriť o ňom. V apríli budeme mať našu prvú Zabbix konferenciu pre Latinskú Ameriku, v novembri výročnú konferenciu v Japonsku a 5. mája sa môžeme dokonca stretnúť na workshope u Vás v Bratislave.

Ale našou najdôležitejšou udalosťou roka bude konferencia Zabbix 2016. Chcel by som Vás touto cestou všetkých pozvať, 9. a 10. septembra ste vítaní v lotyšskej Rige! Dozviete sa veľa noviniek, vrátane najnovšej verzie Zabbix 3.0 a horúcich tém v monitorovaní, môžete sa porozprávať s členmi Zabbix komunity a budovať nové obchodné kontakty.

Koncom tohto roka môžeme očakávať novú verziu Zabbix 3.2, ktorá prinesie opäť mnoho zaujímavých vylepšení.

Čo Vás poháňa vpred a motivuje vymýšľať a navrhovať?

Zabbix komunita.

Som si istý, že máme tých najlepších používateľov. Sú lojálni, ústretoví a priateľskí. Vždy môžu požiadať o radu na našom fóre. Vynakladajú množstvo práce a úsilia, snažia sa vytvárať do Zabbixu šablóny, moduly a skripty. Navyše, členovia našej komunity vždy aktívne ovplyvňovali funkcie obsiahnuté v každom vydaní.

Čo považujete za svoj najväčší úspech?

Moju rodinu, moju ženu a moje deti. A Zabbix, ktorý som kedysi nazýval projekt môjho života. Rodina a Zabbix vypĺňa jeho väčšinu. Tiež som veľmi spokojný s naším tímom a firemnou kultúrou, ktorá podporuje otvorenosť a profesionalitu.

Prezradíte nám niečo o Vašich súčasných projektoch, ktoré Vás napĺňajú radosťou?

V súčasnej dobe navrhujeme veľmi zaujímavú sadu funkcií, ktoré môžu priniesť Zabbixu novú úroveň flexibility pri odhaľovaní problémov. Ale je príliš skoro hovoriť o podrobnostiach. Prosím, počkajte na Zabbix 3.2 a uvidíte konečný výsledok našej práce.

Čo by ste nám povedali na záver?

Monitorovacie riešenie Zabbix môže priniesť veľkú hodnotu pre podnikanie, pretože pomáha udržať vysokú úroveň dostupnosti a výkonnosti IT infraštruktúry, pomocou detekcie potenciálnych problémov skôr, než by si to mohli všimnúť zákazníci.

Čo dodať? Skúste Zabbix, je otvorený a voľne stiahnuteľný!

Nová verzia Zabbix 3.0 - revolúcia v monitoringu!

Tvorcovia obľúbeného enterprise open-source softvéru, ktorý dokáže v reálnom čase monitorovať množstvo parametrov a metrík IT prevádzok, ohlásili 16. februára 2016 vydanie novej verzie Zabbix 3.0, ktorá prináša prepracované používateľské rozhranie, ponúka väčší počet funkcií v jednom aplikačnom balíku a ešte väčší výkon. Zabbix prispeje k nulovému výpadku IT pre podporu vašich podnikateľských aktivít. Dokáže predikovať katastrofy a výpadky, a tak sa vyhnúť vysokým nákladom na prestoje, ktoré by mohol spôsobiť neodhalený problém vo vašej sieti, operačnom systéme, zlyhaní hardvéru a ďalších komponentov IT infraštruktúry.

Zabbix je čoraz viac nasadzovaný a používaný v širokom spektre priemyselných odvetví, od malých prevádzok až po veľké podniky, cloudové služby alebo novodobom fenoméne „Internetu vecí - Internet of Things (IoT)“, cez ktoré zbiera prakticky neobmedzené množstvá a typy dát v rámci siete.

,,Zabbix 3.0 je oveľa bezpečnejší, s výhodami šifrovania pre udržanie Vašich dát v bezpečí. Zvýšili sme výkonnosť a jednoduchosť používateľského prostredia vďaka kompletnej úprave celého používateľského prostredia. Kontrola vašej siete nikdy nevyzerala tak dobre ako teraz,“ hovorí Alexei Vladishev, zakladateľ a CEO spoločnosti Zabbix, ktorý má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti vývoja softvéru.

Zabbix 3.0 ponúka mnohé funkcie vizualizácie zhromaždených údajov ako sú grafy v reálnom čase, dashboard, mapy a taktiež veľmi flexibilný spôsob analýzy týchto dát, za účelom do značnej miery konfigurovateľného upozornenia na udalosti, napríklad na nedostatok úložného priestoru. A to je len jedna z množstva skvelých funkcií, ktoré ponúka nová verzia tohto monitorovacieho nástroja.

Efektívne spája všetky ostatné metódy oznamovania, vrátane vytvárania automatických ticketov v systéme service desk, eskaluje notifikácie pre technika alebo manažment. Dokáže spustiť automatické akcie, ktoré môžu vyriešiť problém bez zásahu používateľa či reštartovať službu alebo naštartovať záložný server.

Rozsiahle prispôsobenie funkcií v novej verzii Zabbix 3.0, umožňuje jednoduchú integráciu s nástrojmi, napríklad pre správu systémov na zber dát z finančných systémov, meracích prístrojov alebo dokonca z rôznych sofistikovaných zariadení pre výskum. Zabbix API ponúka bezprecedentnú flexibilitu pri zabezpečení obojsmernej integrácie s podnikovými aplikáciami.

Podpora verzie Zabbix 3.0 ešte 5 rokov po jej uvedení a kompatibilita so všetkými predchádzajúcimi verziami je významná pre výber tohto nástroja.

Podrobnejší popis všetkých funkcií Zabbix je k dispozícii na adrese: https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/introduction/features

O monitorovacom riešení Zabbix:
Zabbix je rozvinutá enterprise-platforma, určená pre monitorovanie v reálnom čase, a to pomocou veľkého množstva metrík získaných z obrovského počtu serverov, virtuálnych serverov, sieťových zariadení a aplikácií. Umožňuje zhromažďovanie dát, ich analýzu, vytváranie vizualizácií štatistík, výkonnostných metrík a okamžite upozorniť používateľa o súčasných aj potenciálnych problémoch.

Zabbix je systém, vytvorený a distribuovaný pod open-source licenciou GPL - General Public License, a preto je zdarma pre komerčné i nekomerčné využitie, aktívne využívaný vo všetkých odvetviach a v takmer každej krajine na svete.

O spoločnosti Zabbix:
Spoločnosť Zabbix bola založená v roku 2005 a je spoločnosťou, ktorá vyvíja softvér na globálnej úrovni, s pobočkami v Európe, Spojených štátoch a Japonsku. Je výhradným tvorcom a je zodpovedná za vývoj Zabbix-u. Monitorovací nástroj Zabbix sa stal ,,bijúcim srdcom“ pre stovky spoločností po celom svete, pretože udržiava pri živote ich IT infraštruktúry, pričom viac ako 50 z nich, je uvedených na zozname Fortune 500.
Spoločnosť Zabbix poskytuje širokú škálu komerčných služieb, technickú a konzultačnú podporu, implementáciu a vlastný vývoj služieb, ako aj možnosti vzdelávania po celom svete. Hlavný dôraz je kladený na flexibilný prístup k potrebám zákazníkov a schopnosť dodať prvotriedne služby na dosiahnutie podnikových cieľov.

Zálohovať či zálohovať? To nie je otázka.

Už samotný názov článku, ktorý paroduje Shakespearovho Hamleta, dal jasne najavo, že to, či vôbec zálohovať, dnes už vôbec nie je otázkou. Je samozrejmé, že každá spoločnosť si chráni svoje najcennejšie poklady, čiže dáta a informácie, a to tým, že ich pravidelne zálohuje. Čo však jasne ukázal aj prieskum fungovania IT v slovenských spoločnostiach je, že vyše 60% z oslovených IT oddelení v poslednej dobe nečelilo požiadavke na obnovu dát po ich strate. No a to je samozrejme dvojsečná zbraň. Na jednej strane je to iluzórny pocit bezpečia, že všetko funguje výborne a nič sa preto nemôže stať, na druhej strane je to však aj nepripravenosť čeliť pohrome v momente, keď táto nastane. Súhlasné reakcie väčšiny IT manažérov a šéfov IT prevádzok potvrdzujú, že branné cvičenia s obnovou dát buď nerobili nikdy, alebo ich robia len výnimočne, pretože na to nie je čas.
V súčasnom on-line svete je dnes každá firma závislá od svojho IT oddelenia a strata dát môže mať pre každú spoločnosť nedozerné následky. Mýtus o 80% firiem, ktoré po úplnej strate svojich dát do 1 až 1,5 roka skrachovali, definitívne potvrdzuje len jedno - každý IT manažér či šéf IT prevádzky, ktorý dopustí, aby firma prišla o svoje dáta, nemá právo sedieť na svojej stoličke. Prevádzka IT nie je romantická prechádzka lesom posiatym konvalinkami, kde sa Vám nič nemôže stať. Zabezpečenie nulového výpadku či nulovej straty dát je dennodenná drina, pri ktorej Vás čakajú reálne a častokrát nevyspytateľné nástrahy. Správne zálohovanie a branné cvičenia s obnovou dát, sú práve preto najlepšou poistkou, ktoré Vám v prípade straty či poškodenia dát môžu zachrániť pracovné miesto. A ako príjemný vedľajší efekt sa Vám dostane aj pokojnejšieho spánku.
Požiadavky na zálohovanie dnešnej IT prevádzky sa diametrálne odlišujú od požiadaviek na zálohovanie IT prevádzky spred niekoľkých rokov. Tým, že sa neustále mení a dopĺňa IT infraštruktúra v každej spoločnosti, rozrastá sa aj počet a veľkosť systémov, ktoré je treba zálohovať. Dnes už vo väčšine firiem nie je zálohovaný len hlavný informačný systém, ale aj všetky ostatné systémy ako napr. emaily, databázy, marketingové podklady, CRM a podobne. Samozrejme, čo systém - to špecifické požiadavky na jeho zálohovanie. Rozdielny je čas, kedy je možné systémy zálohovať, odlišné sú podporované formáty zálohovaných súborov a rozdielne sú aj požiadavky na obnovu - od jednotlivých súborov až po celé virtuálne servery. Týmto všetkým sa samozrejme predlžuje jednak samotné zálohovanie, no skracuje sa aj zálohovacie okno a predlžuje sa aj dĺžka obnovy dát. S pribúdaním požiadaviek a systémov je treba meniť a prispôsobovať aj zálohovacie politiky a zálohovaciu infraštruktúru.
Zálohovanie dát a ich obnova nemusia byť boľavým miestom IT manažéra či šéfa IT prevádzky. Aj keď to nie je kritická záležitosť hneď na prvý pohľad, ako napríklad riešenie vysokej dostupnosti pri serveroch, je to práve tá spomínaná poistka, ktorá Vám môže zachrániť stoličku. Tým, že sa kritické situácie a vôbec havárie nestávajú vo firmách často, prevádzke IT chýba rutina, ktorá dodáva pocit pokoja, že viete presne čo sa bude diať, keď nastane panika zo stratených dát. Správnym výberom partnera pre oblasť zálohovania a obnovy môžete predísť mnohým chybám. Napríklad, že o zálohovaní a obnove vie na celom IT iba jeden človek a ak je na dovolenke alebo nebodaj PN, nikto nevie čo presne robiť, nakoľko chýbajú smernice, alebo nie je správne popísaný celý proces zálohovania a obnovy.

Ako najvhodnejší zálohovací nástroj, ktorý sa osvedčil väčšine našich zákazníkov, je IBM Tivoli Storage Manager (TSM). Vzhľadom na jeho mnohé natívne funkcie, modularitu a relatívne nový licenčný model, je IBM TSM dostupný už aj pre bežných zákazníkov a nielen veľké „enterprise“ spoločnosti. Spomínaný zjednodušený licenčný model je kapacitný a je výhodnejší ako doteraz zaužívaný PVU model (Processor Value Unit). Dnes si stačí zakúpiť požadovanú kapacitu, ktorú chcete zálohovať (napr. 10 TB) a môžete využívať všetky dostupné funkcionality (zálohovanie a obnova virtuálnych serverov, emailov, databáz, súborov, deduplikácia na úrovni servera/klientov, atď.). V prípade nárastu kapacity zálohovaných dát si jednoducho len dokúpite požadované navýšenie kapacity o XX TB a fungujete bezo zmien ďalej. Tým, že je v poslednej verzii IBM TSM pre administrátorov dostupný aj prehľadný „dashboard“ (TSM Operations Center), je ho možné omnoho ľahšie manažovať a monitorovať. Z jedného miesta dokáže administrátor sledovať funkčnosti zálohovacieho systému, vytvorenie či nevytvorenie záloh, zaplnenie jednotlivých priestorov na TSM, nastavenia zálohovacích politík, nastavenia zálohovacích agentov, atď.
Je všeobecne známe, že IBM technológie sú kompatibilné aj s non-IBM technológiami. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, sa však vždy odporúča, aby bolo celé riešenie vybudované na jednotnej platforme. Rokmi overené skúsenosti našich referenčných zákazníkov nás priviedli k tomu, aby sme pripravili práve takto špecializované a úplne odladené zálohovacie riešenie. „IBM backup appliance bundle“, ktorý sme predstavili, sa skladá zo servera IBM Power p710 s AIX operačným systémom, páskovej knižnice IBM TS3100 Tape Library, zálohovacieho softvéru IBM Tivoli Storage Manager a samozrejme prác našich odborníkov, súvisiacich s nastavením správneho zálohovania. Reakcie účastníkov jednotlivých workshopov potvrdili, že sme sa vydali správnou cestou a že je o toto ucelené zálohovacie riešenie veľký záujem.

Kontakt

+421 911 026 532
+421 232 112 840

Trade Center II.
Mlynské Nivy 71/A,
821 05 Bratislava